Moja kati ya changamoto iliyokuwa inawakabili wateja wetu ilikuwa ni jinsi ya kusetup emails za Dudumizi kwenye outlook. Hii ni kwa sababu kwenye server za Dudumizi kuna mabadiliko tumefanya ili kuongeza usalama. Mabadiliko hayo kwa namna moja au nyingine huleta utofauti kwenye jinsi ya kutengeneza email kwenye outlook tofauti na utaratibu wa kawaida.

 Ungana na mkufunzi wetu akikuongoza hatua kwa hatua juu ya jinsi ya kusetup email kwenye outlook.

 

Call us now